Nagoya Grampus Stampa

 

Maglia Nome e Cognome Data di nascita
1 YUKI ITO 12-05-93
2 SHOHEI NOZAKI 15-05-93
3 NIKKI HAVENAAR 16-02-95
4 TAKUYA KAWAMOTO 16-09-93
5 MASAYUKI OKUYAMA 28-07-93
6 GAI KATO 27-09-93
7 TSUBASA KATO 14-05-93
8 TAISUKE MIZUNO 04-05-93
9 RYO NOZAKI 03-08-94
10 TOMOKI ADACHI 27-05-93
13 TOSHIMASA TSUZUKU 10-04-93
14 KAZUKI SATO 18-05-93
15 YUKI HIEI 07-05-93
16 RYOSUKE OTANI 06-04-94
17 HIROKI WATANABE 16-11-93
18 KAZUAKI KASHIO 25-06-94
19 KEISUKE KAWAMURA 20-09-93
20 TAKAHIRO AOYAMA 15-06-94
21 HITOSHI NAKANE 01-07-94
22 RYO ISHII 24-06-93
23 RYOSUKE TOMITA 17-07-94
24 TAKAHIRO IWATA 29-07-94
25 SHUNSAKU MAGARA 15-01-95
32 HIROKI FUCHIGAMI 27-11-94

Staff

LEADER TOSHIHIRO MATSUNAGA
HEAD COACH TETSUYA TAKATA
COACH YOSHIMI HAMASAKI
GK COACH KOICHI HIRONO
ATHLETIC TRAINER KEISUKE TAKI